Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je jako važna. U skladu sa tim, razvili smo ovu Politiku privatnosti kako biste bolje razumjeli na koji način i pod kojim uslovima sakupljamo, koristimo, komuniciramo i objavljujemo lične podatke korisnika. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja aplikacije u dijelu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Kreator i izdavač aplikacije TRAFIK je softverska kompanija Logate d.o.o, sa sjedištem u ul. Vojislavljevića bb, Dahna, PC Knjaz, Podgorica, Crna Gora.

Aplikacija u okviru funkcije kupovine parking karata koristi podatke korisnika kako bi omogućila sprovođenje kupovine, i iste podatke koristi isključivo za realizaciju ove funkcije. Ostali podaci koji se mogu koristiti su geografska lokacija korisnika i istorija kupovine i plaćanja karata, ali i podaci za kojima potreba može nastati prilikom unaprjeđenja funkcionalnosti aplikacije i razvoja novih verzija.

Svi podaci korisnika se upotrebljavaju na osnovu našeg Legitimnog interesa tj. omogućavanja usluge lakšeg rezervisanja, plaćanja i pregleda parkirališta na teritoriji Crne Gore. Podatke korisnika zadržavamo u sistemu samo onoliko koliko je potrebno radi uspješnog izvršavanja funkcionalnosti aplikacije, uz izuzetak zadržavanja podataka koje je omogućeno odobrenjem od korisnika, ili zakonskim nalogom. Podaci koji se u sistemu zadržavaju zakonskim nalogom se mogu podijeliti sa određenim državnim organima ako se to zakonski i zahtijeva. Takođe, iste možemo otkriti i na osnovu zakonski utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

Sva pitanja kao i zahtjeve u vezi sa vašim podacima možete slati na sljedeću e-mail adresu: contact@logate.com.

Korisnik zadržava pravo da u svakom trenutku uloži prigovor u vezi sa obradom ličnih podataka nacionalnim tijelima za zaštitu ličnih podataka u zemlji kao i regulatornom tijelu za zaštitu podataka o ličnosti u Luksemburgu. Logate d.o.o. zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promjenama i dopunama Logate d.o.o. može obavijestiti korisnike objavljivanjem na aplikaciji. Korišćenjem bilo kog sadržaja aplikacije TRAFIK smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti. Ova politika privatnosti stupa na snagu 01.12.2019.

Privacy policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose personal information. This Policy supplements Terms of use in the part concerning personal data protection, with the goal of being in accordnace with General Data Protection Regulation (GDPR). The creator and publisher of TRAFIK application is software development company Logate d.o.o, with headquarters in Podgorica, Vojislavljevica bb, Dahna, PC Knjaz.

TRAFIK application uses its users’ data while performing purchase of parking tickets, with the goal of making this function successful and seamless. The data within the purchase module is used solely for this purpose. The other data that can be used is the geographical location of user and the history of ticket purchase and payment, as well as other data whose use might be needed in further versions and updates of the application.

All the data mentioned above is used based on our Legitimate interest of making the service of reservation, purchase and overview of parking lots in the territory of Montenegro possible and seamless for users. User data is retained only as long as it is needed for performing successful actions within the application, with exception of data that is retained with consent of the user, or as required by law. Data that is retained as required by law can be shared with governmental bodies if the law demands. Also, data can be exposed in accordance with court decision or decision of other governmental entity that allows for disclosure of Personal data.

All the questions or requests that you might have regarding your personal data can be addressed to contact@logate.com.

The user retains the right to pose an objection conserning personal data use to national bodies that deal with personal data protection in the country, as well as to regulatory body for personal data protection in Louxembourg. Logate d.o.o. keeps the right to change or modify this Policy. Logate will announce important changes and modifications through the application itself. By using any content of the TRAFIK application, it is considered that you are familiarized with the latest Terms of use and Privacy policy. This Policy shall take effect starting 01.12.2019.